Endonezya Gezi Rehberi

0
1415

Endonezyalılar kendi ülkelerini Tanah Air Kita – Bizim Karamız ve Sularımız- olarak tanımlarlar. ”Indonesia” kelimesi Indus (Hindistan) ve nesos (Yunanca ada) kelimelerinden oluşmuştur.

 

sudaki_tapinak

Endonezya Pasifik ve Hint Okyanusu

Malezya ve Avustralya arasında bir köprü gibi uzanan 17.000’in üzerinde tropik adadan oluşan uçsuz bucaksız bir takımadalar ülkesidir. Ekvator çizgisinin her iki yanına dağılan adalar ülkesinin 6000 adasında yerleşim yoktur. Kara yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 15., kara ve deniz yüzölçümü toplamı olarak dünyanın en büyük 7. ülkesidir.

Endonezya’yı oluşturan adalardan en büyükleri, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Java, Sulawesi ve Yeni Gine’dir. Borneo’da Malezya ile, Yeni Gine Adası’nda Papua Yeni Gine ile ve Timor Adası’nda Doğu Timor ile kara sınırları vardır. Singapur, Malezya, Filipinler, kuzeyde Palau ve güneyde Avustralya ile deniz sınırları vardır. Andaman ve Nicobar Adaları’da ülkenin diğer komşularıdır. Başkent Jakarta, ülke nüfusunun en yoğun olduğu Java adası’nda yer alır ve ülkenin en büyük şehridir. Surabaya, Bandung, Medan ve Semarang ülkenin diğer büyük şehirleridir.

Papua’daki Puncak Jaya Dağı 4884 metre ile ülkenin en büyük zirvesidir. Sumatra Adası’nda yer alanToba Gölü ise 1145 km² ile ülkenin en büyük gölüdür. Endonezya’nın en uzun nehri Kalimantan, adalar arası iletişim ve ulaşımda büyük öneme sahip Mahakam ve Barito nehirlerini de besler.

İklim:

Ekvator boyunca uzanan Endonezya, bol yağışlı muson mevsimi ve kuru mevsime sahip tropik bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama yağış miktarı düzlük alanlarda 1780-3175 mm arasında değişirken, dağlık bölgelerde 6100 mm’ye kadar çıkmaktadır. Sumatra’nın batı kıyıları, Batı Java, Kalimantan, Sulawesi ve Papua’daki dağlık araziler en çok yağış alan bölgelerdir. Ülke genelinde ortalama %80 oranında nemli bir hava vardır. Sıcaklıklar yıl boyunca çok büyük değişiklik göstermezken, ortalama sıcaklık 26-30°C arasında olmaktadır. Yağışların azaldığı temmuz-ağustos ayları arası ülkede yüksek sezon olarak değerlendirilirken, ekim-nisan arası düşük sezondur.
pirinc_teraslari_endonezya

Volkanik Yapı:

Tropik denizlerle çevrilmiş 80.000 km kıyı uzunluğuna sahip ülkede 129 aktif volkanyaşamaktadır. Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan ülke sık sık volkanik püskürmeler ve depremlere maruz kalmaktadır. Krakatoa ve Tambora volkanları 19. yüzyıldaki aktiviteleri ile ünlenmiştir. Toba süpervolkanının 70.000 yıl önceki püskürmesi yerkürenin gördüğü en büyük doğa olaylarından birisi olmuştur. Doğu Java’daki Semeru ve Bromo dağları da ünlü volkanlar arasındadır. 2004 yılında Kuzey Sumatra’da oluşan depremin sebep olduğu tsunami ve 2006’da Yogyakarta’da gerçekleşen deprem ülkeyi ciddi biçimde sarsmıştır. Volkanik aktivitelerin sebep olduğu volkanik küller ise gübre özelliği taşıdığından tarıma büyük katkılar sağlamaktadır. Java ve Bali’deki nüfus yoğunluğu elverişli tarım topraklarıyla doğrudan ilişkilidir.
bali_danslari

Flora ve Fauna:

Tropik iklime sahip bu takımadalar ülkesi, Brezilya’dan sonra dünyanın ikinci yüksek düzeyde biyoçeşitliliğini barındırır. Flora ve faunası Asya ve Avustralya türlerinin karışımıdır. Sunda Shelf adaları (Sumatra, Java, Borneo, and Bali) geçmişte coğrafi olarak Asya anakarasına bağlı olduğundan çok zengin bir Asya faunasına sahiptir. Kaplan, orangutan, gergedan, fil ve leoparlar Bali’nin doğusuna kadar ulaşmışlarken, günümüzde sayıları maalesef oldukça azalmış, hatta yok olmuştur. Ülkenin %60’ı ormanlarla kaplıdır. Sumatra ve Kalimantan bölgelerinde genel olarak Asya bitki türleri ağırlıklıdır. Nüfusu yoğun olan Java’da ise insan yerleşimi ve tarım sebebiyle ormanların büyük bölümü tahrip edilmiştir. Sulawesi, Nusa Tenggara ve Maluku’da kendine has flora ve fauna oluşmuştur. Papua’da ise daha çok Avustralya’ya ait bitki ve hayvan türleri bulunmaktadır. Ülke genelinde 515 memeli hayvan türü ve 1531 kuş çeşidi yaşamını sürdürmektedir.
Endonezya çok büyük bir deniz ve kıyı ekosistemini de bünyesinde barındırmaktadır. Sadece doğu kıyılarında 1650’den fazla mercan kayalıklarına has balık çeşidi vardır. Kumsallar, mercan kayalıkları, oksijen üreten mangrove ağaçları, kum tepeleri, çamur kaplı sahil bölgeleri, gelgitlerle oluşmuş muhteşem araziler, sadece bu coğrafyada görülmektedir.
endonezya_tapinak

Nüfus:

2010 yılı verilerine göre Endonezya 237.6 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Nüfusun 58’i ise Java adasında yaşamaktadır. Ülkede 300’den fazla etnik grup 742’den fazla dilkonuşmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Avustronezyalı halklar oluştururken, Javanizler toplam nüfusun %42’sini oluştururlar. Diğer büyük bir grup olan Melanezyalılar ülkenin doğusunda yaşarlar. Sundanezler, Malaylar ve Madurezler diğer büyük etnik gruplardır. Papualar, Bataklar, Kabauslar, Gojolar, Araplar, Çinliler ve Hintliler’de diğer etnik halklardır.

Dil:

Ülkenin resmi dili, Malayca diyalektiğine dayanan Bahasa Endonezya dilidir. Endonezyalılar’ın herbiri en az bir etnik dil de konuşmaktadır. Javanez en yaygın konuşulan etnik dildir. Papua’da ise 270’den fazla etnik dil konuşulmaktadır.

Din:

Endonezya’da resmi olarak Müslümanlık, Protestanlık, Katolik, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm dinleri kabul edilmiştir. Nüfusunun %87.2’si müslüman olan ülke, dünyanın en büyük müslüman nüfusuna sahiptir. Nüfusun %7’si Hıristiyan, %3’ü Hindu, %2’si Budisttir. Hinduizm genellikle Bali’de yoğunlaşmıştır. Budizm’i takip edenlerin ise çoğunluğu Çinlidir.
Ekonomi: Endonezya Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki en büyük ekonomiye sahiptir ve G-20’nin en önemli ülkelerinden biridir. Ekonomide kamu ve özel sektör önemli rol oynarlar. Endüstri ekonomide başrolü çeker. Hizmet sektörü ve tarım onu takip ederler. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Endonezya 2010’da ihracatta dünyada 27. sıradadır. Japonya, Singapur, Amerika ve Çin en önemli ithalatçı ülkelerdir. Ülke ayrıca doğal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Ham petrol, doğal gaz, kalay, bakır ve altın rezervlerine sahip olan Endonezya, tekstil, kauçuk, elektrikli aletler ve kontraplak ihracatında dünyada önemli bir yere sahiptir. Pirinç ülkede en çok üretilen gıda maddesidir.
Turizm sektörü Endonezya’da belli başlı bölgelerde gelişmiştir ve çok önemli bir gelir kaynağıdır. Ülkeye en çok Singapur, Malezya, Japonya, Çin ve Avustralya’dan turist gelmektedir.
borobudur_tapinak

Kültür:

Endonezya sürekli yaşayan bir kültür festivali gibidir. 300’den fazla etnik grubun birarada yaşadığı Endonezya’da kültürel kimlikler yüzyıllar boyunca, tabii ki Hint, Çin, Arap ve Avrupa etkilerini de alarak ve gelişerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Kültürel farklılıklar, mimaride, yemek çeşitlerinde, dini inanışlarda, dilde ve yaşam biçimlerinde içiçe geçerek ülkede çok renkli ve hareketli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Geleneksel Java ve Bali dansları Hint kültürü ve mitolojisini yansıtırlar. İkat, ulos, batik ve songket gibi tekstil ürünleri ülke genelinde temelde aynı olmakla birlikte, dizayn ve renk açısından bölgeden bölgeye, kültüreden kültüre değişiklik gösterirler. Erkek ve kadınlar gelenek halinde olan, kain veya sarong adı verilen, vücuda sarılan elbiselere bürünürler. Geleneksel Endonezya mimarisinde esas olarak Hint kültürü hakimken, Çin, Arap ve Avrupa koloni mimarisiyle etkileşim içine girmiştir. Benzer şekilde Endonezya mutfağı da bölgeden bölgeye Çin, Hint ve Orta Doğu mutfaklarının etkisiyle değişiklik gösterir. Mutfağın vazgeçlmezi pirinç her zaman et ve sebzeyle servis edilir. Acılı baharatlar, hindistancevizi sütü, balık ve tavuk ise ülke genelinde mutfağın temel yapı taşlarıdır.

Tarih:

Arkeolojik ve antropolojik araştırmalara göre, Endonezya’da ilk yaşam Java Adamı olarak bilinenhomo erektusların 1.5 milyon yıl önce bölgeye gelmesi ile başladı. 40.000-60.000 yıl önce, Endonezya’nın batı adaları ana Asya karasına bağlıydı ve homo sapiensler ilk olarak yaklaşık 35.000 yıl önce bölgede görüldüler. Doğu Timor’daki bulgular ise ilk yerleşenlerin 42.000 yıl önce bölgede yüksek düzeyde denizcilik bilgisine ve adalar arası ve okyanus ötesi seyahat yapabilecek kadar teknolojik bilgiye sahip olduklarını göstermektedir.
M. Ö 2000 yıllarında ise Avustronezyanların Taiwan’dan gelerek Endonezya’ya yerleştikleri bilinmektedir. İdeal tarım koşulları, özellikle pirinç yetişmesine uygun şartların olması, küçük köy ve kasabaların gelişmesini sağlamış ve 1. yy. ‘da küçük krallıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Endonezya’nıncoğrafi avantajı adalar arası ve uluslararası ticaretin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Hindistan ve Çin ile yapılan deniz ticareti, Endonezya’nın tarihini şekillendirmiştir. Hinduzim ve Budizm’in bu vesileyle 4. ve 5. yüzyıllarda Endonezya’ya ulaştığı bilinmektedir.
endonezya_bayrak
Budist Sriwijaya Krallığı 7. yy.da güneydoğu Sumatra’da hakim olmuş büyük bir liman devletidir ve deniz ticaretinde 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. 8. ve 10. yüzyıllarda Budist Sailendra ve Hindu Mataram Hanedanlıkları Java’da ön plana çıkmıştır ve arkalarında dünyanın en büyük Budist tapınağı olanBorobudur ve ünlü Hindu tapınağı Prambanan’ı bırakmışlardır. 13. yy sonlarında Java’da Hindu Majapahit Krallığı kurulmuş ve Gajah Mada liderliğinde Endonezya’nın büyükbölümünü etkisi altına almıştır.
Müslüman Arap tüccarlar İslamiyetin erken dönemlerinde Endonezya limanlarına gelmişler ve önemli limanlarda yerleşim kurmuşlardır. İslamiyet’in yayılması 13. yy. da başlamıştır.
Avrupalılar’ın Endonezya’ya gelmeleri 1512 yılını gösterir. İlk gelen Portekizlileri, Hollanda ve İngiliz denizcileri takip etmiştir. 20. yy ın başlarına kadar Hollandalıların hakimiyetinde kalan Endonezya, II. Dünya savaşında Japon istilasına uğramıştır. Kanlı istiladan sadece iki gün sonra Ağustos 1945’te Endonezya’nın ulusal lideri Sukarno ülkenin bağımsızlığını ilan etmiş ve cumhurbaşkanı olmuştur. Hollandalılar’ın tekrar yönetimi ele geçirmek istemesiyle başlayan mücadele, uluslararası baskılar sonucunda 1949’da Endonezya’nın bağımsızlığının Hollanda tarafından tanınmasıyla başarıyla sonuçlanmıştır.
Sukarno yönetiminde demokrasiden otoriter bir rejime dönmeye başlayan Endonezya’da, uzun kanlı iç çekişmeler yaşanmıştır. Askeriyenin başındaki General Suharto,hızlı bir manevra ile zayıflamış Sukarno hükümetini devirdi ve Mart 1968’de cumhurbaşkanı oldu. Amerika’nın da desteğini alan yeni hükümet yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini teşvik edince ekonomik gelişmehız kazanmaya başladı. 1990’daki finansal krizin ardından gelen protestolar 1198’de Suharto’nun istifasıyla sonuçlandı. Güçlenmeye başlayan demokratik hareket sonucu Endonezya, ilk bağımsız direk başkanlık seçiminin gerçekleşmesiyle parlementer demokrasiye yeniden kavuştu.

Başkent

Jakarta

Resmi Dil

Bahasa Endonezya

Milliyet

Endonezyalı

Yönetim Biçimi

Cumhuriyet

Kuruluş

17 Ağustos 1945

Nüfus

237.6 milyon (2010)

Para birimi

Endonezya Rupiah (IDR)

Zaman Dilimi

UTC + 7 & +9

Trafik akışı

Sol

Internet TLD

.id

Telefon kodu

+62

 

TEILEN
Önceki İçerikKamboçya Ülke Haritası
Sonraki İçerikSeyahat Bilgileri

CEVAP VER